FORHANDLINGSFORLØBET FOR OK20

- det starter og slutter hos medlemmerne

Forår 2019:

Forslag til krav fra medlemmerne blev diskuteret og formuleret 

August 2019:

Deadline for indsendelse af krav til DEF

September 2019:

Medlemmernes krav blev gennemgået og prioriteret af hovedbestyrelsen i DEF

Efteråret 2019:

DEF’s forskellige overenskomstudvalg foretog en mere detaljeret behandling af forslagene

December 2019:

Forhandlingspartnerne fra fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne holdte første møde for at udveksle de overordnede temaer for forhandlingerne

Januar 2020:

Forhandlingerne gik i gang d. 8. januar på Industriens Overenskomst og d. 16. januar for Elektrikeroverenskomsten og de øvrige 

Februar 2020:

Forhandlingerne forventes at være færdige. Først for Industriens Overenskomst og et par uger efter på Elektrikeroverenskomsten og de øvrige

1. marts 2020:

Frist for forhandlingerne, da de nuværende overenskomster på det private område udløber 

25. marts 2020

Resultatet sættes til afstemning hos medlemmerne. De har 3 uger til at stemme ja eller nej

15. april 2020

Afstemningen slutter kl. 23.59

16. april 2020

Resultatet fra afstemningen offentliggøres

April 2020

OK20 er slut. Overenskomsterne på det private område forhandles igen i 2023

Inden, under og efter forhandlingerne

 

Inden forhandlingerne

Forhandlingsprocessen start ved medlemmerne ca. 1 år før selve forhandlingerne går i gang. I foråret 2019 blev der indsamlet krav til og ønsker til OK20 på klubmøder, bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og på elektrikernes arbejdspladser. Frem til august 2019 var der mulighed for at debattere og formulere de ønskede krav. Derefter blev medlemmernes krav samlet i lokalafdelingerne rundt i landet og sendt til central behandling. 

I september 2019 blev de gennemgået og prioriteret af hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund, hvorefter forbundets forskellige overenskomstudvalg gik i gang med den mere detaljerede behandling. 

I december 2019 mødtes forhandlingspartnerne for at udveksle temaer, men ikke konkrete krav. Selve forløbet bliver også aftalt.  

 

Under forhandlingerne

Forhandlingerne gik i gang i januar 2020. De foregår bag lukkede døre, og der vil derfor ikke være konkrete opdateringer om resultatet undervejs. Om forhandlingsprocessen fortæller Jørgen Juul Rasmussen, formand for Dansk El-Forbund:

- Ja, vi starter jo mere generelt med at ’prøve hinanden af’ på de større linjer. Derefter bliver samtalen mere og mere intens, konkret og detaljeret. Mange tekniske ting skal undersøges undervejs, og fagpolitiske forhold skal afklares, men i sidste ende slutter det i det snævre udvalg  

Den første overenskomst der skal forhandles på plads er Industriens Overenskomst, hvor forhandlingerne gik i gang den første uge af januar 2020. Her foregår forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-Industri. Dansk El-Forbund er repræsenteret af CO-Industri, hvor formand for Dansk El-Forbund, Jørgen Juul Rasmussen, sidder med i forhandlingsudvalget. 

Resultatet af Industriens Overenskomst lægger i store træk rammerne for forhandlingerne på de øvrige områder. 

Den 16. januar 2020 blev forhandlingerne skudt i gang for den nye Elektrikeroverenskomst. Her mødtes repræsentanter fra Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne for at snakke om de overordnede temaer. 

De øvrige overenskomstforhandlinger på det private område foregår samtidig. Her er Dansk El-Forbund en part i forhandlingerne, der ledes af andre fagforbund som fx Metal.  

Den 9. februar 2020 indgik Dansk Industri og CO-Industri, hvor Dansk El-Forbund er med, en aftale om en overenskomst for de næste tre år. Herefter fortsætter forhandlingerne om Elektrikeroverenskomsten og de øvrige overenskomster.

 

Efter forhandlingerne 

Overenskomsterne skal til afstemning blandt medlemmerne, når forhandlerne fra begge parter har indgået et forlig. Samtidig forhandler forligsmanden mellem dem, der ikke selv når til enighed. Til sidst fremlægger forligsmanden et samlet mæglingsforslag for alle overenskomster. Dette forhandles dog først med hovedorganisationerne Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH. 

Derefter skal du som medlem af Dansk El-Forbund stemme om den overenskomst, der gælder for dig. Resultatet indgår i den samlede afstemning om mæglingsforslaget. 

I Dansk El-Forbund foregår afstemningen digitalt. Du vil modtage en e-mail eller et brev med link til afstemningen. Du har 3 uger til at afgive din stemme.

Hvis der er et flertal for ’Ja’ til det samlede mæglingsforslag, så er de nye overenskomster vedtaget og træder i kraft pr. 1. marts 2020. 

Hvis et flertal stemmer 'Nej’, så opstår der en konflikt. Den medfører strejke og formodentligt også lock-out fra arbejdsgivernes side. Konflikt er tidligere stoppet ved at regeringen og Folketinget griber ind og ophøjer forligsmandens mæglingsforslag til lov. 


Du kan se hele forløbet her: 

Oversigt over konfliktforløbet ved OK20

 

Development: HJEMMESIDER.DK